Business Leaders > Noutati > Wise Finance Solutions, despre cum se modifică din 1 ianuarie intensitatea ajutoarelor de stat la nivelul regiunilor din România

Wise Finance Solutions, companie specializată în servicii de consultanță pentru accesarea finanțărilor nerambursabile, explică modul în care se va modifica începând cu anul 2022 intensitatea ajutorului de stat acordat în baza celor două scheme gestionate de Ministerul Finanțelor Publice, respectiv schema de ajutor de stat pentru investiții instituită prin HG 807/ 2014, care are ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie, și schema de ajutor de stat pentru sprijinirea investițiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă instituită prin HG 332/ 2014, având în vedere noua hartă a ajutoarelor regionale pentru România aprobată de Comisia Europeană, pentru perioada 2022-2027, publicată în data de 21.12.2021.

Schema de ajutor de stat pentru investiții instituită prin HG 807/ 2014 cu modificările și completările ulterioare finanțează investițiile cu o valoare de peste 1 milion euro și este un program de mare interes mai ales în rândul companiilor mari care nu au alte variante de fonduri nerambursabile pentru investiții pe care să le poată accesa.

În ceea ce privește Schema de ajutor de stat pentru dezvoltare regională prin crearea de locuri de muncă, instituită prin HG 332/ 2014, aceasta finanțează o parte (în funcție de intensitatea ajutorului de stat aferentă regiunii/ județului în care se realizează proiectul) din costurile salariale pe o perioadă de 2 ani consecutivi, pentru locurile de muncă create ca urmare a realizării unei investiții inițiale. Locurile de muncă trebuie create după depunerea cererii de acord pentru finanțare și după demararea investiţiei, dar nu mai târziu de 3 ani de la data finalizării acesteia.

Principala modificare a schemelor de ajutor de stat anterior menționate se referă la modificarea procentului de finanțare ce va fi acordat din valoarea totală eligibilă a proiectelor, în funcție de regiunea și județul în care se va realiza investiția propusă prin proiect, în conformitate cu noua hartă a ajutoarelor regionale valabilă începând din 2022.

În baza procedurii prevăzute la articolul 108 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în data de 21.12.2021 a fost afișată versiunea publică a Hărții ajutoarelor regionale pentru România, aplicabilă de la 1 ianuarie 2022 până la 31 decembrie 2027, prin decizia privind cazul SA.100199 (2021/N). Conform informațiilor publice, față de versiunea actuală valabilă până la 31.12.2021, în baza noii hărți a ajutoarelor de stat intensitățile diferă pentru anumite regiuni, iar ca element de noutate, în cadrul unei regiuni, procentele pot să difere de la județ la județ. În plus, în județul Ilfov, doar anumite localități vor mai putea beneficia de ajutor regional, cu o intensitate maximă a ajutorului de 35% sau 45%.

Astfel, Regiunea Nord-Vest și Regiunea Centru beneficiază de un procent maxim al ajutorului de 40%, Regiunile Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia de un procent maxim al ajutorului de 50% și Regiunea Vest de un procent maxim al ajutorului de 30%.

Cu toate acestea, întrucât anumite județe au înregistrat o pierdere de populație de peste 10% în perioada 2009-2018, pentru acestea, intensitatea maximă poate fi majorată cu 10 puncte procentuale față de procentele menționate anterior la nivel de regiune. Aceste procente sunt valabile pentru întreprinderi mari.

În cazul proiectelor de investiții ale căror costuri eligibile nu depășesc 50 de milioane EUR, intensitățile maxime ale ajutorului menționate anterior, pot fi majorate cu 10 puncte procentuale pentru întreprinderile mijlocii și cu 20 de puncte procentuale pentru întreprinderile mici, astfel cum sunt definite în Recomandarea Comisiei din 6 mai 2003 privind definirea microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii. În cazul proiectelor mari de investiții (de peste 50 de milioane EUR), intensitățile maxime ale ajutorului pentru întreprinderile mari se aplică, de asemenea, întreprinderilor mijlocii și mici. În cazul proiectelor mari de investiții, această intensitate maximă a ajutorului face obiectul unei ajustări.

Business Leaders

View all posts

Adauga comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *