Business Leaders > Juridic > Av. Sorin Ștefan Stroe: „Avocatura reprezintă un mod de a contribui la îmbunătățirea accesului la justiție, la dezvoltarea comunitară și la ocrotirea valorilor societății“

Sorin Ștefan Stroe, avocat la Avram, Avram și Stroe, a vorbit într-un interviu recent despre cât de important este să apelăm la un avocat specializat în cazul unor accidente rutiere.

Conceptul de asigurare este complex, astfel că cetățenii au o nevoie permanentă de a înțelege mecanismele și modul de funcționare a asigurării de răspundere civilă auto obligatorie. La baza rezultatelor remarcabile pe care le-am avut și le avem în acest domeniu a stat tocmai această întâlnire fericită dintre necesitatea persoanelor lezate în diferite incidente de trafic rutier de a-și cunoaște, de a-și proteja și de a-și valorifica la maximum drepturile, pe de o parte și utilitatea și profesionalismul demersurilor noastre juridice, pe de altă parte. Pentru noi, avocatura reprezintă o modalitate de exercitare a profesiei, dar și un mod de a contribui la îmbunătățirea accesului la justiție, la dezvoltarea comunitară și la ocrotirea valorilor societății.“, spune Av. Sorin Ștefan Stroe.

De ce este important să apelăm la un avocat specializat în cazul unor accidente rutiere?

Av. Sorin Ștefan Stroe: Desigur că este important să ai de partea ta un profesionist al dreptului care deține cunoștințe temeinice într-un domeniu specific. Mulți cetățeni se pot informa cu ușurință din diverse surse, dar chiar și aceștia au nevoie la un moment dat de sprijin calificat pentru a-și valorifica pe deplin drepturile.

Avocatul specializat posedă cunoștințe specifice, organizate inteligent, bine direcționate și știe să le aplice judicios în interesul clienților săi.

Indiferent în ce postură se află o persoană la momentul producerii unui accident rutier: șofer, pasager sau pieton, în ipoteza în care altcineva îi lezează dreptul la sănătate și integritate corporală, aceasta are dreptul la despăgubiri pentru prejudiciul suferit, fie material (cheltuieli medicale, de transport, pierdere de venit, cheltuieli legate de sporirea nevoilor de viață etc.), fie moral (pretium doloris, prejudiciu estetic, prejudiciu psihologic, prejudiciu de agrement etc.) De asemenea, dacă victima accidentului își pierde viața, persoanele apropiate acesteia pot obține restituirea cheltuielilor de înmormântare, precum și despăgubiri pentru compensarea prejudiciului de afecțiune.

Victimele infracțiunilor rutiere trebuie să cunoască faptul că despăgubirile se obțin de la societatea de asigurări care a asigurat autovehiculul agresor pentru răspundere civilă pentru pagube produse prin accidente de vehicule (RCA), dar se pot obține despăgubiri inclusiv în situația în care autorul accidentului a rămas neidentificat sau vehiculul nu este asigurat, aceste despăgubiri fiind suportate din Fondul de Protecție a Victimelor Străzii (FPVS).

Asigurarea pentru pagube produse prin accidente de circulație este un domeniu reglementat având în vedere periculozitatea mijloacelor de transport și, totodată, necesitatea de a evita riscul insolvabilității autorului unui astfel de accident, care poate fi o persoană fizică lipsită de bunuri și venituri.

Într-un astfel de caz, avocatul specializat în infracțiuni rutiere va acționa în interesul persoanelor prejudiciate, informându-le despre demersurile legale pe care trebuie să le efectueze, despre actele pe care trebuie să le depună, le va ajuta să decidă cea mai bună cale de urmat, optimizând totodată nivelul despăgubirilor la care sunt îndreptățite, precum și durata soluționării dosarului de daună.

În cazul în care asigurătorul RCA nu își îndeplinește obligațiile prevăzute de lege sau le îndeplinește defectuos, în măsura în care oferta de despăgubiri nu este calculată corect sau nu este îndestulătoare, avocatul intervine pentru a reprezenta sau asista în instanță persoanele prejudiciate, în demersul de valorificare a acestor drepturi pe cale judecătorească.

Când este momentul cel mai bun să apelăm la un avocat specializat?

Av. Sorin Ștefan Stroe: Este indicat ca persoanele prejudiciate material, corporal sau afectiv să apeleze la serviciile unui avocat la un moment situat cât mai aproape de momentul la care a avut loc accidentul rutier, indiferent de gravitatea acestuia, astfel încât probele să fie conservate de la bun început. În acest fel nu riscă să fie decăzute din anumite drepturi în situația în care nu sunt exercitate în timpul prevăzut de lege, să fie sigure că niciun abuz de drept nu a fost comis, ci dimpotrivă, autoritățile statului au întreprins toate demersurile legale necesare și totodată în termenele legale, într-un timp rezonabil.

Totuși, ne puteți spune mai exact ce poate face un avocat specializat pentru clientul său?

Av. Sorin Ștefan Stroe: Datorită experienței profesionale acumulate și a cunoștințelor despre legislația specifică domeniului, un avocat specializat în accidente rutiere,  va încerca întotdeauna să valorifice pe deplin drepturile persoanelor prejudiciate material sau moral.

Acest lucru poate să însemne – printre altele – obținerea unor despăgubiri cât mai corecte și cât mai adecvate, fie pe cale amiabilă, fie prin intermediul instanţei, în urma parcurgerii tuturor etapelor unui proces penal sau civil.

Este important de înțeles că fiecare situație prezintă particularitățile sale, aspecte pe care – dacă cei prejudiciați le împărtășesc cu un avocat specializat pe domeniul asigurărilor – acesta le poate folosi corespunzător, atât în procesul de negociere cu asigurătorul, cât și în fața instanței. Avocatul specializat îndrumă victimele în activitatea de strângere a probelor, de completare a dosarului de daună, de calcul al despăgubirii pentru prejudiciul material, potrivit algoritmului prevăzut de lege, de conformare la termenele legale și le dezvăluie pârghiile legale pe care le au la dispoziție pentru a beneficia de despăgubiri corecte.

Activitatea Cabinetului AVRAM, AVRAM & STROE se ocupă doar pe apărarea intereselor victimelor accidentelor rutiere sau există și alte categorii de participanți la trafic ce se pot adresa echipei de avocați ?

Av. Sorin Ștefan Stroe: Deși ne-a preocupat ocrotirea persoanelor lezate material, corporal sau afectiv prin săvârșirea unei infracțiuni în domeniul rutier, nu îi trecem cu vederea nici pe cei care greșesc în trafic, din neglijență, din imprudență sau care – fiind implicați într-un eveniment de trafic – sunt nevinovați, dar se confruntă cu interpretări eronate sau rigide ale legii, erori judiciare, probe false sau falsificate etc., aspecte întunecate, nedorite, dar inerente oricărui sistem judiciar.

De pildă, în ultima vreme tot mai mulți șoferi au fost depistați de către agenții constatatori ai poliției rutiere a fi sub influența băuturilor alcoolice sau a substanțelor psihoactive. Și aceștia au nevoie de a le fi respectate drepturile în cadrul anchetei, de a fi asistați la audieri, de a primi informații despre prevederile legale aplicabile, de a fi îndrumați în demersul de contestare a unor probe în cazul în care acestea nu reflectă adevărul ș. a. m. d.

Totodată, inclusiv autorii unor fapte săvârșite la volan, cum sunt vătămare corporală din culpă, ucidere din culpă, sunt îndreptățiți de a apela la serviciile unui avocat specializat în infracțiuni rutiere, fiind determinați ca, în cadrul procedurilor judiciare, adevărul să fie reconstituit cu cât mai multă precizie și acuratețe, iar circumstanțele personale să fie cât mai bine valorificate la individualizarea pedepsei de către instanța de judecată.

O categorie aparte de subiecți activi ai unor infracțiuni legate de domeniul asigurărilor o reprezintă persoanele care săvârșesc sau sunt suspectate că au săvârșit fapta de „înșelăciune privind asigurările”, faptă încriminată relativ recent în legislația românească, cu scopul de a sancționa fraudele în materia asigurărilor. Înțelegând foarte bine domeniul asigurărilor, cu toate dedesubturile pe care le implică acest domeniu din sfera financiar-bancară, echipa noastră de avocați este pregătită să identifice în ce măsură sunt întrunite elementele constitutive ale acestei infracțiuni în fiecare caz în parte.


Reporter: Mai sunt și alte domenii ale dreptului care fac obiectul activității Cabinetului AVRAM, AVRAM & STROE?

Specializarea nu este echivalentă cu unilateralizarea. Satisfacțiile noastre profesionale pot veni și din abordarea altor domenii ale dreptului, în afara de cel al asigurărilor, în funcție și de cerințele pieței. Aceasta cu atât mai mult cu cât fiecare membru al echipei noastre se dezvoltă și se instruiește permanent și prin orice demers încearcă să evite plafonarea. În plus, fiecare membru al echipei are o afinitate pentru câte un domeniu al dreptului.

De exemplu, tot mai mulți subiecți activi ai unor infracțiuni economice au nevoie de ajutor juridic calificat, astfel că ne-am implicat și în astfel de cauze, atât pe latura penală, cât și pe latura civilă.

La fel, în materie imobiliară am avut rezultate foarte bune atât în prevenirea litigiilor, prin negocierea unor prevederi contractuale avantajoase pentru clienții noștri, cât și în asistarea/ reprezentarea acestora cu succes în procesele cu dezvoltatorii imobiliari.

De asemenea, atracția unora dintre membrii echipei noastre pentru dreptul civil pur și simplu, definit ca ”matematica științelor sociale”, explică realizările noastre din acest domeniu, împreună cu alte ingrediente importante: perseverența, tenacitatea, dorința de a merge până la capăt, de a parcurge toate gradele de jurisdicție, de a identifica și uzita cât mai multe probe, de a folosi toate pârghiile pe care legea ni le pune la dispoziție.

Lizeta Maria

View all posts